Arbeidsro og samarbeid

Valget mellom arbeidsro og samarbeid

xx
En produktiv arbeidsplass stiller krav til både arbeidsro og mulighet for samarbeid. HILO gir brukeren full fleksibilitet i valget mellom dette gjennom arbeidsdagen. Slik aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser legger til rette for, vil arbeidsdagen for mange i kontorlandskapet bestå av konsentrasjonskrevende arbeid, men også bestå av samarbeid og interaksjon med kollegaer. HILO består av lydabsorberende avskjerming i svært høy kvalitet, som i stor grad begrenser både støy og synsinntrykk når arbeidsro er vesentlig for brukeren. Med muligheten til å senke avskjermingen og åpne opp for gruppesamarbeid og kommunikasjon, bekreftes den viktige dimensjonen i samarbeidet på kontoret. Med HILO kan arbeidsmiljøet på kontoret optimaliseres for trivsel og produktivitet uten å være en permanent «avskjermingslabyrint».

 


    
 

 

 

xx

Tilbake til hovedsiden