Besparelse

Arealbesparende og flyttbar

xxx
Med HILO har bedriften nå mulighet til å utnytte arealer som tidligere ikke var egnet for kontorarbeid grunnet forstyrrelser i form av støy og synsinntrykk. Slike typiske gulvarealer, er arealer ved kaffeautomater/kontorkjøkken, inngangsparti, nærhet til toaletter og andre stedskrevende lokaliseringer som kan medføre forstyrrelser. I åpent kontorlandskap med aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser vil HILO kunne redusere behovet for antall stillerom og derfor være ytterligere arealbesparende. For bedrifter med behov for ommøblering i sine lokaler grunnet omorganisering, endring av arbeidsgrupper etc. samt de som har behov for å flytte til nye lokaler, vil HILO være en fleksibel og økonomisk besparende løsning da det er enkelt å flytte HILO i montert stand. Sammenlignet med cellekontor vil HILO være meget besparende ved ommøblering og flytting da cellekontor naturligvis ikke er flyttbare.

 

Tilbake til hovedsiden