Øker produktiviteten

Øker produktiviteten med min. 63.000,- pr. ansatt/år

xx
Forskning tilsier at åpent kontorlandskap kan gi 30 prosent tap i effektivitet pr. ansatt. pr. år. Gjennomsnittlig brutto lønn pluss sosiale kostander utgjør kroner 630 000,- pr. ansatt pr. år. 30 prosent av dette utgjør 189 000,- pr. ansatt pr. år i tapt effektivitet. Årsakene til tapt effektivitet er mange. De mest vesentlige årsakene til tapt effektivitet er:

• Avbrudd i arbeidsoppgaver
• Redusert konsentrasjon
• Forstyrrende støy og synsinntrykk
• Økt stressnivå
• Redusert energinivå
• Redusert trivsel og jobbtilfredshet

Dette effektivitetstapet kan i stor grad reduseres ved å benytte HILO i kontorlandskapet. HILO vil ikke erstatte cellekontoret og dets fordeler fullt ut, men med rett møblering og rådføring vil HILO som et forsiktig anslag kunne begrense effektivitetstapet med 1/3 (10%) som tilsvarer økt produktivitet med min. kr. 63.000,- pr. ansatt pr. år. Innkjøpskostnaden som HILO utgjør vil med dette være dekket inn igjen på under 6 måneder. Bedriften vil dermed kunne kombinere fordelene med åpent kontorlandskap og fordelen av økt effektivitet ved bruk av HILO. Les mer om forskning her


Tilbake til hovedsiden til HILO