Sykefravær og smitte

Reduserer smitterisiko og sykefravær

xx
Selv om åpent kontorlandskap kan være kostnadseffektivt og arealbesparende isolert sett, så kan åpent kontorlandskap også medføre omfattende langtidskostnader i form av sykefravær som i verste fall kan overskride fordelene i form av innsparte arealkostnader. Ny norsk studie viser at ansatte i kontorlandskap har 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som har eget kontor. Sykefravær kommer av mange årsaker, men studien peker på at kontorlandskap representerer økt risiko for smittespredning blant de ansatte. Andre årsaker til økt sykefravær som studien peker på, er støy og andre forstyrrelser i kontorlandskapet som begrenser muligheten for å konsentrere seg, samt nedsatt kontroll over egen arbeidssituasjon. Ved bruk av HILO i kontor-landskapet vil bedriften kunne redusere sykefraværet ved å:

– redusere smitterisiko blant de ansatte
– skjerme den enkelte ansatte fra støy og andre forstyrrelser
– gi den enkelte ansatte bedre kontroll over egen arbeidssituasjon ved å selv kunne velge
xxmellom arbeidsro og samarbeid

Les mer om studien her.

Fra TV2 God morgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden